Prof. Dr. Ali SARIIŞIK  
    Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanı V.    
    0 414 318 3481    
 
Öğretim Gör. Serkan ERTÜRK   Enstitü Sekreteri Çetin KILIÇ
Başkan Yardımcısı   Başkan Yardımcısı
0 414 318 3822   0 414 318 3481
Öğr. Gör. Serkan ERTÜRK Abdulhadi VURMUŞ Remzi TÜRKMEN Zeki GÖZOĞLU Reşit GÜLTEKİN
Yapı İşleri Şube Md.V. Etüd Proj.Ve İhale Şb.Md.V. Yazı İşleri Şube Müdürü İşletme Bakım Şb.Md.V. Peyzaj Planlama Şb.Md.V.
0 414 318 3822 0 414 318 3828 0 414 318 3818 0 414 318 3814 Dahili: 1616
ser_erturk@hotmail.com hadivurmus@gmail.com mturkmen@harran.edu.tr zemekanik@hotmail.com resitgultekin@harran.edu.tr