Daire Başkanlığının Yürüttüğü Hizmetler ve Şube Müdürlerinin Görevleri
Bina ve tesisleri denetlemek,
Bina ve Peyzaj Projeleri hazırlamak,
Projelendirilen işleri ihaleye hazır hale getirmek,
İhale dosyalarını hazırlamak,
İhaleleri yürütmek,
İnşaatları kontrol etmek ve bitenleri teslim almak,
Bakım ve onarım işlerini yürütmek,
Kalorifer, kazan dairesi, jeneratör ile telefon santrali bakım ve onarımları yapmak,
Çevre düzenlemesi yapmak,
Mali yıl içinde yatırımları, ihalelerin kesin hesaplarını yürütmek ve bir yıl sonraki
       yatırım bütçesini hazırlamak,
İhale komisyonlarında özellikle yapım işlerinde daireyi temsilen teknik elemanlar bulundurmak,
Sevk ve idaresi Genel Sekreterlik tarafından yürütülen Üniversitemize ait araçların
       bakım, onarım ve yakıt giderleri ile yapılacak olan ödemeleri takip etmek.