YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Serkan ERTÜRK Halil AYDIN Necati YILDIZ Mehmet ÇELİK Erdal ÖZBEBEK M. Alper ÇELEBİ
Yapı İşl.Şb.Md.V. Makine Yük.Mühendisi İnşaat Yük.Mühendisi İnşaat Yük.Mühendisi İnşaat Mühendisi İnşaat Mühendisi
0414 318 3822 Dahili: 3813 Dahili:3823 Dahili: 3526 Dahili: 1148 Dahili:1536
ser_erturk@hotmail.com uya_aydin@hotmail.com n.yildiz11@harran.edu.tr mcelik630@hotmail.com erdalozbebek@hotmail.com alpercelebi@hotmail.com
           
 
F.Kübra AYKUT Sedat KÜÇÜK Sibel KARAKUŞ Yusuf Can DEMİR Zeki GÖZOĞLU Aziz KARA
Elektrik-Elektronik Müh. Elektrik Teknikeri İnşaat Yük. Mühendisi Makine Mühendisi Makine Teknikeri Makine Teknikeri
Dahili: 1535 Dahili: 3816 Dahili: 3821 Dahili: 1169 Dahili: 1010 Dahili: 1539
f.kubraaykut@hotmail.com sedatk29@hotmail.com engineer_sibel@hotmail.com yusuf.91@hotmail.com zemekanik@hotmail.com zikara@harran.edu.tr
           
       
Gazi DENİZ Medet AVCILAR        
Teknisyen Teknisyen        
Dahili: 1648 Dahili: 1648        
gdeniz@harran.edu.tr mavcilar@harran.edu.tr        
           
ETÜD PROJE VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
  A.Hadi VURMUŞ Fusun DAĞYUTAN ULUĞ Yasemin YAŞAR Şiyar GÜNEY Siyamet DİNÇ İdris ALTUN
Etüd Prj.Ve İhl.Şb.Md.V. Mimar Mimar İnşaat Tek.(Ziraat Müh.) İnşaat Teknikeri İnşaat Tek.(Teknik Öğrt)
0414 318 3828 Dahili: 1163 Dahili: 1538 Dahili: 1542 Dahili:1534 Dahili: 3812
hadivumus@gmail.com dagyutanfusun@gmail.com yasemnyasar@hotmail.com sguney63@hotmail.com siyametdinc@harran.edu.tr idrisaltun@harran.edu.tr
           
 

 
         
Uğurgül İBİŞ          
Memur          
Dahili: 1356          
ugurgulibis@harran.edu.tr          
           
İŞLETME BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Halil YAŞAR Mehmet AKKUŞ Mensur KÜÇÜKKAYA Mustafa KALKAN Adil YAŞAR Mehmet DEMİR
İşletme Bakım Şb.Md.V. Elekt. Tek. (Ziraat Müh.) İnşaat Teknikeri İnşaat Teknikeri Elektrik Teknikeri Mobilya Dek. Teknikeri
0414 318 3814 Dahili: 1160 Dahili: 1172 Dahili: 1172 Dahili: 1166 Dahili: 3817
halilyasar@harran.edu.tr mehmetakkus63@mynet.com mensurkucukkaya63@gmail.co mustafakalkan@harran.edu.tr adilyasar@hotmail.com mehmetdemir@harran.edu.tr
           
Emrah ÖZYOLDAŞ Ömer ÖZTUNÇ Mustafa BULUT Hakim DOĞAN İbrahim ARI Eyüp KARAYILAN
Elektrik Teknisyeni Teknisyen Yrd. Teknisyen Elektrik Teknisyeni Teknisyen Kaloriferci
Dahili: 1160 Dahili: 1234 Dahili: 1234 Dahili: 1160 Dahili: 1160 Dahili: 1160
           
           
         
Abdullah DEDECAN Emrah KARA        
Teknisyen Yrd. Makine Teknikeri        
  Dahili: 1536        
           
PEYZAJ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Reşit GÜLTEKİN A.Rezzak ELÇİ İbrahim Halil YILDIZ Nazmi KÜÇÜK Adem OĞAN Ömer KARAGÖZLÜ
Peyzaj Planlama Şb.Md.V. İnş. Tek.(Ziraat Müh.) Elekt. Tek.(Ziraat Müh.) İnş. Tek.(Ziraat Yük.Müh.) Ziraat Yük. Mühendisi Teknisyen Yrd.
Dahili: 1616 Dahili: 1617 Dahili: 3826 Dahili: 1155 Dahili: 3825 Dahili: 
resitgultekin@harran.edu.tr areg63@hotmail.com h.i.yildiz@hotmail.com nazmikucuk63@gmail.com aogan63@hotmail.com  
           


 
       
İbrahim Halil DURU Necmi YILDIRIM        
Mekine Teknikeri Kaloriferci        
Dahili: 1509 Dahili:         
           
YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
M. Remzi TÜRKMEN Nihat AĞASLAN Halil DEMİR Müslüm EKİNC Zeynel Abidin İLHAN Remziye OĞUZ
Yazı İşleri Şube Müdürü Mutemet Teknisyen Taşınır kayıt Kontrol Yetkilisi Yard. Hizmetler Memur
0414 318 3818 Dahili: 1171 Dahili: 1651 Dahili: 1171 Dahili: 3819 Dahili:3481
           


 
         
Müslüm DEMİR          
Şöför          
Dahili:3481