YAPI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Öğr. Gör. Serkan ERTÜRK Halil AYDIN Necati YILDIZ Mehmet ÇELİK Erdal ÖZBEBEK F. Kübra AYKUT
Yapı İşl.Şb.Md.V. Makine Yük.Mühendisi İnşaat Yük.Mühendisi İnşaat Yük.Mühendisi İnşaat Mühendisi Elektrik-Elektronik Müh.
0414 318 3822 Dahili: 3813 Dahili:3823 Dahili:  Dahili: 1148 Dahili: 1535
ser_erturk@hotmail.com uya_aydin@hotmail.com n.yildiz11@harran.edu.tr mcelik630@hotmail.com erdalozbebek@hotmail.com f.kubraaykut@hotmail.com
           
 
 
Sibel KARAKUŞ Sedat KÜÇÜK Gazi DENİZ Medet AVCILAR Aziz KARA  
İnşaat Yük. Mühendisi Elektrik Teknikeri Teknisyen Teknisyen Makine Teknikeri  
Dahili: 3821 Dahili: 3816 Dahili: 1648 Dahili: 1648 Dahili: 1539  
engineer_sibel@hotmail.com sedatk29@hotmail.com gdeniz@harran.edu.tr mavcilar@harran.edu.tr zikara@harran.edu.tr  
           
ETÜD PROJE VE İHALE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
  A.Hadi VURMUŞ Fusun DAĞYUTAN ULUĞ Yasemin YAŞAR Şiyar GÜNEY Siyamet DİNÇ İdris ALTUN
Etüd Prj.Ve İhl.Şb.Md.V. Mimar Mimar İnşaat Tek.(Ziraat Müh.) İnşaat Teknikeri İnşaat Tek.(Teknik Öğrt)
0414 318 3828 Dahili: 1163 Dahili: 1538 Dahili: 1542 Dahili:1534 Dahili: 3812
hadivumus@gmail.com dagyutanfusun@gmail.com yasemnyasar@hotmail.com sguney63@hotmail.com siyametdinc@harran.edu.tr idrisaltun@harran.edu.tr
           
İŞLETME BAKIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
Zeki GÖZOĞLU Mehmet AKKUŞ Mensur KÜÇÜKKAYA Mustafa KALKAN Adil YAŞAR Mehmet DEMİR
İşletme Bakım Şb.Md.V. Elekt. Tek. (Ziraat Müh.) İnşaat Teknikeri İnşaat Teknikeri Elektrik Teknikeri Mobilya Dek. Teknikeri
Dahili:3814 Dahili: 1160 Dahili: 3526 Dahili: 1172 Dahili: 1166 Dahili: 3817
zemeanik@hotmail.com mehmetakkus63@mynet.com mensurkucukkaya63@gmail.co mustafakalkan@harran.edu.tr adilyasar@hotmail.com mehmetdemir@harran.edu.tr
           
Emrah KARA Yusuf Can DEMİR Emrah ÖZYOLDAŞ Hakim DOĞAN İbrahim ARI Eyüp KARAYILAN
Makine Mühendisi Makine Mühendisi Elektrik Teknisyeni Elektrik Teknisyeni Teknisyen Kaloriferci
Dahili: 1536 Dahili: 1169 Dahili: 1160 Dahili: 1160 Dahili: 1160 Dahili: 1160
emrah-harran@hotmail.com yusuf.91@hotmail.com        
           
         
Abdullah DEDECAN          
Teknisyen Yrd.          
           
           
PEYZAJ PLANLAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
   
Reşit GÜLTEKİN A.Rezzak ELÇİ İbrahim Halil YILDIZ Nazmi KÜÇÜK İbrahim Halil DURU  
Peyzaj Planlama Şb.Md.V. İnş. Tek.(Ziraat Müh.) Elekt. Tek.(Ziraat Müh.) İnş. Tek.(Ziraat Yük.Müh.) Mekine Teknikeri  
Dahili: 1616 Dahili: 1617 Dahili: 3826 Dahili: 1155 Dahili: 1509  
resitgultekin@harran.edu.tr areg63@hotmail.com h.i.yildiz@hotmail.com nazmikucuk63@gmail.com    
           
           
YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
 
 
M. Remzi TÜRKMEN Nihat AĞASLAN Halil DEMİR Uğurgül İBİŞ Zeynel Abidin İLHAN Remziye OĞUZ
Yazı İşleri Şube Müdürü Mutemet Teknisyen Memur Yardımcı Hizmetler Memur
0414 318 3818 Dahili: 1171 Dahili: 1651 Dahili: 1356 Dahili: 3819 Dahili: 3481
      ugurgulibis@harran.edu.tr    
         
Ömer KARAGÖZLÜ Müslüm DEMİR        
Teknisyen Yrd. Şöför        
Dahili: 1171 Dahili: 3481        
           

                                                                             MAKİNE FABRİKASI
 
         
       Cezayir DELEBE          
     Sorumlu Teknisyen          
           Dahili:1537