- Üniversitemiz ait yatırım projelerinde yer alan üst yapı ve alt yapı projelerinin hazırlanması veya
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu göre yapım işleri proje hizmet alımı ihalelerinin gerçekleştirilmesi
- Üniversitemize ait Üst yapı, alt yapı ve tesislerin yaklaşık maliyet çalışmalarının yapılması,
- İlgili Mevzuat hükümleri ile İhalesi sonuçlandırılmış işlerin, Yapım İşleri Genel Şartnamesi gereğince
kontrollük hizmetleri görevlendirilmelerinin yapılması  ve yürütülmesi,
- Yürürlükteki  mevzuata göre  Sözleşmeye bağlanan işlerin hak edişlerinin düzenlenmesi,
- Yapımı tamamlanan bina ve tesislerin geçici ve kesin kabul işlemlerinin yürütülmesi,
- Mevcut bina ve tesislerin onarım-tadilat işlerinin yapılması,
- Kampus çevre düzenleme çalışmalarının yapılması,