1 A.Hadi VURMUŞ Şube Müdür Vekili 1651 hadivurmus@gmail.com
Etüt Proje Birim
1 Erdal ÖZBEBEK Mühendis 3828 erdozbebek@harran.edu.tr
2 Füsun ULUĞ Mimar 1163 fusundagyutan@harran.edu.tr
3 Yasemin YAŞAR Mimar 1538 yasemnyasar@hatmail.com
4 Zeki GÖZOĞLU Makine Tekniker 1010 zekice1010@harran.edu.tr
İhale Ve Bütçe Birimi
5 A.İlyas KARADAŞ Teknisyen  1148 ailyas@harran.edu.tr
6 İdris ALTUN Teknisyen 3812 idrisaltun02@gmail.com
7 Siyamet DİNÇ Tekniker 1534 siyametdinc@harran.edu.tr
Emlak Ve Kamulaştırma Birimi
8 Enes ÇALKAN Teknisyen 1166  
9 Emrah KARA      Tekniker 1536 emrahkara@harran.edu.tr