1 Ahmet ŞAHAP Peyzaj Planlama Şb.Md. 2363 ahmetsahap@harran.edu.tr
2 Nazmi KÜÇÜK Pey.Pln. Şb. Md. Yrd. 2364 nazmikucuk@harran.edu.tr
3 Halil YILDIZ  işçi 1160  
4 İ.Halil DURU Teknisyen 2367  
5 Müslüm ÇOBAN Daimi İşçi 2363  
6 Mustafa KAYA Tarım İşçisi 2363  
7 İbrahim YILDIZ Tarım İşçisi 2363  
8 Hüseyin YILDIRIM Tarım İşçisi 2363  
9 Ahmet BARAN Tarım İşçisi 2363  
10 Abdurrahman OGAN Tarım İşçisi 2363  
12 Hüseyin YURTSEVEN Tarım İşçisi 2363  
13 Naif ABLAK Tarım İşçisi 2363  
14 Halil DEMİR Daimi İşçi 2363  
15 İbrahim KAFAR Daimi İşçi 2363  
16 Cabar KAPLAN işçi 2363  
17 Necmettin DEMİREL işçi 2363