1 A.Hadi VURMUŞ Şube Müdürü Vekili 3828 hadivurmus@harran.edu.tr
Etüd Proje Birimi
1 Erdal ÖZBEBEK Mühendis 3813 erdozbebek@harran.edu.tr
2 Füsun ULUĞ Mimar 1163 fusundagyutan@harran.edu.tr
3 Yasemin YAŞAR Mimar 1538 yasemnyasar@hotmail.com
4 Zeki GÖZOĞLU Tekniker 1010 zekice1010@harran.edu.tr
İhale ve Bütçe Birimi
1 Siyamet DİNÇ Tekniker 1534 siyametdinc@harran.edu.tr
2 İdris ALTUN Teknisyen 3812 İdrisaltun02@gmail.com
3 A.İlyas KARADAŞ Teknisyen 1148 ailyas@harran.edu.tr
Emlak ve Kamulaştırma Birimi
1 Emrah KARA Tekniker 1536 emrahkara@harran.edu.tr
2 Enes ÇALKAN Teknisyen 1651 enescalkan@harran.edu.tr