Üniversitemiz için gerekli her türlü, yapı, tesis, onarım, bakım, imalat, etüd, proje, keşif, ihale ve denetleme işlerinde yoğun olarak hizmet veren Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığımızın görev alanları oldukça geniş yelpazededir.
Üniversitemiz bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, inşaatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım işlerini yapmak,
Kalorifer, kazan dairesi, soğuk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri, çevre düzenleme, asansör bakım ve onarımı ile benzer işlerin yürütülmesi Daire Başkanlığımıza ait faaliyetlerdir.
Mevcut personel ile; sorumlu olduğumuz alanlarda, hızlı servis hizmeti ile, sorunlara olabildiğince çabuk çözüm bulmayı hedefliyoruz. Yeterli olmayan personel ve ekipman ile, tasarruf tedbirleri sebebiyle zaman zaman istenilen hizmetlerde yaşanılan gecikmeleri en aza indirmek için gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.
Başkanlığımız bünyesinde oluşturulan yapılanmada,
  • İdari ve Mali İşler  Şube Müdürlüğü,
  • Etüd-Proje ve İhale Şube Müdürlüğü,
  • Yapı ve Baıkım Onarım Şube Müdürlüğü,
  • Bakım-Onarım Şube Müdürlüğü,
  • Park Bahçe ve Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü
yer almaktadır.
Rektörlüğümüze bağlı Fakülte, Yüksekokul, Enstitü ve Merkezlerin kullanmakta olduğu bina ve tesislere ait onarım ve tadilat talepleri ile yeni ihtiyaç duyduğu bina ve tesislere ait, yapım talepleri Rektörlük Makamı, Sorumlu Rektör Yardımcıları yolu ile Daire Başkanlığına ulaşır.
Taleplerin özelliğine göre röleve, etüd proje, yaklaşık maliyet hazırlıkları yapılır. Bütçe imkanlarına bağlı olarak söz konusu ihtiyaçlar; yürürlükteki Kamu İhale Kanunu ve bununla ilgili Mevzuat Hükümlerine uygun olarak karşılanır.