Halil YAŞAR    
    Yapı İşleri Ve Teknik Daire Başkanı V.    
    0 414 318 3481    
    halilyasar@harran.edu.tr    
         
Serkan ERTÜRK Abdulhadi VURMUŞ Remzi TÜRKMEN Zeki GÖZOĞLU Reşit GÜLTEKİN
Yapı İşleri Şube Md.V. Etüd Proj.Ve İhale Şb.Md.V. Yazı İşleri Şube Müdürü İşletme Bakım Şb.Md.V. Peyzaj Planlama Şb.Md.V.
0 414 318 3822 0 414 318 3828 0 414 318 3818 0 414 318 3814 Dahili: 1616
ser_erturk@hotmail.com hadivurmus@gmail.com mturkmen@harran.edu.tr zemekanik@hotmail.com resitgultekin@harran.edu.tr