Prof. Dr. Ali SARIIŞIK    
    Yapı İşleri Ve Teknik Daire Bşk. V.    
    0 414 318 34 81    
    sariisik@harran.edu.tr    
         
 
Öğretim Gör. Serkan ERTÜRK   Enstitü Sekreteri Çetin KILIÇ
Daire Başkan Yardımcısı   Daire Başkan Yardımcısı
0 414 318 3822   0 414 318 3481
serkanerturk@harran.edu.tr   cetinkilic02@harran.edu.tr
     
 
Necati YILDIZ Erdal ÖZBEBEK Zeki GÖZOĞLU Mehmet Remzi TÜRKMEN Ahmet ŞAHAP
Yapı İşleri Şube Md. V. Etüd Prj. ve İhale Şb. Md. V. Bakım Onarım Şb Md. V. Yazı İşleri Şube Müdürü Peyzaj Planlama Şb. Md.V.
0 414 318 3823 0 414 318 3828 0 414 318 3814 0 414 318 3818 0 414 318 2363
n.yildiz@hotmail.com.tr erdozbebek@harran.edu.tr zekice1010@harran.edu.tr mrturkmen@harran.edu.tr ahmetsahap@harran.edu.tr